Radomír Nosek a Petra NoskováPoradna pro osobní a rodinné vztahy

Stáhněte si
náš leták

Poradna pro rodiče dětí s výchovnými a studijními problémy

Pracuji 20 let s dětmi, které mají výchovné problémy a potíže s učením.

Sám jsem měl poruchu učení, dyslexii a dysortografii. Ve škole jsem prošel šikanou a nepochopením od učitelů! Proto mám velké pochopení pro děti, kterým to nejde snadno a hladce a prostředí, ve kterém jsou, je stresuje a snižuje jim sebevědomí. Chápu také jejich velký odpor ke škole, a jejich agresivitu, která je často přirozenu reakcí na velkou bolest, kterou prožívají. Někdy systém školství nerespektuje přirozenost dítěte a jeho potřeby. Jeho soustředění na výkon a soutěživost podráží nohy těm, kterým by měl pomoci.
Jsme v naší poradně připraveni těmto dětem pomoci najít znovu rovnováhu a chuť se vzdělávat.

Splupracoval jsem s odborníky, například s PhDr. Jiřinou Prekopovou, PhDr. Jaroslavem Šturmou, Prof. MUDr. J. Faberem, DrSc., primářem MUDr. Ing. S. Petránkem, CSc., PhDr. J. Tylem…
Vím proto, že vždy se najde cesta, jak ulehčit život rodičům, i dětem.

Vždy je zapotřebí spolupráce celé rodiny, případně školy.