Radomír Nosek a Petra NoskováPoradna pro osobní a rodinné vztahy

Stáhněte si
náš leták

Rodinné konstelace

Naše rodina je jednou z nejvzácnějších věcí, co v životě máme. Bohužel někdy není vše tak, jak bychom si přáli a některé vztahy v naší rodině mohou být odkloněny od správného směru vzájemné lásky.

Rodinné konstelace je metoda, jak tyto nesrovnalosti řešit.

Naši učitelkou je PhDr. Jiřina Prekopová, česká psycholožka působící v zahraničí, která touto metodou uzdravuje rodinné vztahy. Její učení je uznávané po celém světě a garantuje Vám tak vysokou kvalitu. Sama úzce spolupracovala se zakladatelem metody, Bertem Hellingerem.

Metoda rodinných kontelací zprostředkovává pomocí krátkodobého postupu hluboce působící obraz vlastní rodiny. Tím pomáhá dostat se ke kořenům nejrůznějších vážných životních obtíží, které nám nedovolují jednat v souladu s vlastní žádoucí identitou dospělého člověka.

Příčiny těchto obtíží je třeba vyzvednout z nevědomé oblasti do našeho vědomí, abychom se s nimi byli schopni vypořádat. Nezbytná je ochota smířit se a přijmout skutečnost takovou, jaká je.

Zvláště ve spojení s terapií pevným objetím podle PhDr. J. Prekopové nám pomůže přijmout naše předky se vším, co k nim patří. Tak, abychom si mohli vážit sami sebe, i toho, co jsme po nich zdědili.

Klient podle vlastních pocitů a vidění postaví svoji současnou nebo původní rodinu a znázorní tak její systém. Každého člena rodiny zastupuje jeden člen skupiny. Klient dá každému takové místo v prostoru, jaké cítí, že má v jeho rodině. Terapeut podle výpovědí a postojů zúčastněných hledá chybu, která působí v rodinném systému. Řeší ji změnou postavení, dokud nenajde optimální stav. Rodinné konstelace dávají vlastní poznání a silný citový prožitek nejenom osobě stavějící konstelaci, ale i ostatním účastníkům.

Po mnoha letech stavění rodinných konstelací, jsem změnil způsob práce. Provádím individuální konstelace, kde pracuji v soukromí s klientem, který z předmětů postaví systém a vyjasníme si společně nejdůležitější bod, který ohrožuje vztahy a rovnováhu v jeho rodině.
Podle potřeby nejdůležitější postavu zastoupím a umožním klientovi smíření a odpuštění.