Radomír Nosek a Petra NoskováPoradna pro osobní a rodinné vztahy

Stáhněte si
náš leták

Slovo úvodem

Poradna pro osobní a rodinné vztahy

Zdravé vztahy jsou základem štěstí a to ve všech směrech – vztah k sobě, k rodičům, k partnerovi, k dětech i k okolí, kde žijeme.

Dle dlouhodobého průzkumu odborníky a pozorováním lidí, kteří do dotazníku vyplnili, že jsou v životě šťastní, vyšlo najevo, čím se tito lidé liší od běžné populace.

Je to zdravý vztah k sobě samým. Bez ohledu na to, kolik mají majetku a jaké prostředí je obklopuje.

V naší poradně jsme zaměřeni na tyto vztahy a pomůžeme vám najít cestu k sobě a druhým lidem.

Mám 20ti letou praxi v psychoterapii. Prošel jsem výcvikem, i na ,,vlastní kůži“ jsem prožil terapie, které nabízím. Byl jsem 10 let v terapeutickém týmu PhDr. J. Prekopové a PhDr. J. Šturmy a 15 let jsem vedl semináře rodinných konstelací.

Kdo přijde do naší poradny, bude přivítán přátelsky a s úctou. Velmi si vážím každého, kdo je ochoten na sobě pracovat!
Je to odvážný čin hodný obdivu.

Odborná konzultace

Můj starší bratr Karel, který mě byl vždy vzorem s jeho bohatým vzděláním a zkušenostmi, souhlasil, že nám bude odborným konzultantem.

Má dlouholeté zkušenosti s dětmi i dospělými. Jako dětský psycholog působil v léčebně v Jánských lázních. Pracoval na diagnostice a na léčbě tělesně postižených dětí muzikoterapií.

Mnoha rodinám pomohl. Doprovázel rodiče postižených dětí a dodával jim naději unést jejich těžký úděl.

Později pracoval jako ředitel obchodní akademie pro tělesně postižené, kde učil jazyky i jiné předměty. Zaměstnanci si ho velmi vážili.

Jeho sehraný tým pomohl mnoha dětem na vozíku, najít své místo v životě.
Kromě jiného, je dlouhé roky uznávaným soudním znalcem pro vypracování psychologických posudků pro děti rozvádějících se rodičů.