Radomír Nosek a Petra Nosková EEG - Biofeedback

Stáhněte si
náš leták

Pár slov o nás…

Naše poradna byla společně s pražskou soukromou praxí první v České republice.
Začínali jsme v květnu roku 1997.

Jsme proškoleni samotným Prof. Barrym Stermanem, který přístroj vyvinul, a dále PhDr. Jiřím Tylem, který přístroj dovezl do České republiky a se kterým jsme pořádali semináře a další školení.

V neposlední řadě nám své zkušenosti a poznatky předali Prof. MUDr. Josef Faber, DrSc. a primář neurologie fakultní nemocnice Bulovka, MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc.

Máme 20ti letou praxi s klienty různých potíží.

Naším pracovištěm prošly tisíce dětí, i dospělých s různými potížemi. Od těžkých poúrazových stavů, děti s mozkovou obrnou, s autismem, s enurézou, děti s epilepsií, spánkovými poruchami, migrénami, tourettovým syndromem, děti se závislostí, obsedantní poruchou, posttraumatickou poruchou až po běžné poruchy učení a chování…a v neposlední řadě také špičkový olympijští sportovci.

Každé dítě potřebuje individuální přístup a péči. Někteří klienti potřebují zvlášť psychoterapii, kterou jim také poskytujeme. Sami jsme praktikující katolíci, ale svou víru nikomu nevnucujeme. Jsme otevření a tolerantní ke každému. Máme zkušenosti i s východními náboženstvími a jógou. Nikoho nesoudíme, ale pomáháme nasměrovat k seberealizaci a rozvíjet zdravou schopnost milovat a mít fungující vztahy, vidět hodnotu sebe i druhých, být otevření k odpuštění a úctě…

Odborná konzultace

Můj starší bratr Karel, který mě byl vždy vzorem s jeho bohatým vzděláním a zkušenostmi, souhlasil, že nám bude odborným konzultantem.

Má dlouholeté zkušenosti s dětmi i dospělými. Jako dětský psycholog působil v léčebně v Jánských lázních. Pracoval na diagnostice a na léčbě tělesně postižených dětí muzikoterapií.

Mnoha rodinám pomohl. Doprovázel rodiče postižených dětí a dodával jim naději unést jejich těžký úděl.

Později pracoval jako ředitel obchodní akademie pro tělesně postižené, kde učil jazyky i jiné předměty. Zaměstnanci si ho velmi vážili.

Jeho sehraný tým pomohl mnoha dětem na vozíku, najít své místo v životě.

Kromě jiného, je dlouhé roky uznávaným soudním znalcem pro vypracování psychologických posudků pro děti rozvádějících se rodičů.