Radomír Nosek a Petra Nosková EEG - Biofeedback

Stáhněte si
náš leták

Jak EEG Biofeedback funguje ?

Je založen na snímání elektrické aktivity mozku při zátěži (výkonové EEG).
Aktivita je snímána třemi elektrodami, které připojíme na hlavu a ušní lalůčky.

01
Signál prochází snímací jednotkou a přes optický kabel do počítačového programu.
Na obrazovce potom vidíme aktuální aktivitu mozku v podobě křivky EEG a jednotlivé frekvence, se kterými pracujeme.

 

Dítě svou aktivitu vidí na své obrazovce převedenou do formy jednoduché hry.
Pozorností a soustředěním hru přímo ovládá a snaží se dosáhnout určitého cíle, například aby formule jela uprostřed po bílém pruhu silnice.

02

Ve chvíli, kdy mozek reaguje lépe, dostává body, které jsou pochvalou a odpovědí, že se lepší.

Cílem tréninku je získat co nejvíce bodů, kterých docílí právě přes metodu pokus-omyl.

Aby mozek posiloval, je důležité mu nastavit určité omezení – hranice, ve kterých se snaží udržet tak, aby bodoval.

03

U každého je nastavení individuální a během sezení se několikrát mění podle momentálního rozpoložení mozku.
Není ani lehké, ani těžké, ale takové, aby to mozku dalo práci. Když dojde ke zlepšení, přidáváme obtížnost nebo naopak.

Během tréninku sledujeme nejen křivku, ale i psychické a tělesné naladění dítěte. Na tomto základě s ním pracujeme. Je důležité vytvoření vzájemné důvěry a vztahu k dítěti, které k nám přichází. Provázíme ho tréninkem, vedeme jej k pozornosti, učíme se, jak se uvolnit, dobře dýchat, netlačit na výkon, podporujeme ho v trpělivosti .. Je také důležité, co ve svém životě právě prožívá.
Vyjádření a uvolnění emocí je stejně podstatné, jako trénink sám.

Jaké hry můžete u nás hrát:

05 04 10 09