Radomír Nosek a Petra Nosková EEG - Biofeedback

Stáhněte si
náš leták

Co je EEG Biofeedback?

EEG Biofeedback (zkráceně BFB) je účinná psychoterapeutická metoda, díky které můžeme přirozenou cestou trvale zlepšovat činnost mozku.
Umožňuje nám tedy pomocí tzv. biologické zpětné vazby vědomě ovládat naši mozkovou aktivitu. Je to vlastně strategie sebeučení, kdy vědomě ovládáme své mozkové vlny.

Pochází ze Spojených států, kde ji na lékařské fakultě Kaliformské Univerzity vyvinul americký neurofyziolog, Prof. Barry Sterman.
Přístroj vznikl v 70. letech 20. století na zakázku amerického kosmického programu NASA .
Jeho cílem bylo zvýšení psychické i fyzické odolnosti kosmonautů.
V době, kdy Prof. Sterman dostal zakázku od NASA, pracoval právě s kočkami. Zkoumal jejich spánkový cyklus a pracoval s jejich EEG.
Kočky mají blízko ke zrakové pozornosti člověka a dokáží reagovat způsobem, který se většina zvířat nenaučí.

Profesor zjistil, že díky své zvídavosti kočky postupně uměly při rozsvícení světla, vyčkat, ,,číhat“ na správný okamžik, kdy stistkly packou určitou páčku a vypadlo jim krmení. Pokud odhadly čas špatně, krmení nevypadlo.Těmito tréninky Sterman trvale zvýšil jejich senzoromotorickou frekvenci (SMR).
Později při testování zjistil, že trénované kočky jsou až 10x odolnější vůči stresu a zátěži.

Trénink EEG Biofeedback se stal součástí přípravy kosmonautů a vojenských pilotů.
V 80. letech ho převzali američtí psychologové, psychiatři a pedagogičtí pracovníci pro zlepšení pozornosti u dětí i dospělích.
V roce 1997 se dostala přes PhDr. J. Tyla metoda EEG Biofeedback do České republiky.