Radomír Nosek a Petra Nosková EEG - Biofeedback

Stáhněte si
náš leták

Ohlasy na EEG Biofeedback

Přečtěte si ohlasy na metodu EEG Biofeedback od našich klientů:

„Touto cestou bych chtěla poděkovat panu Dr. Noskovi a zvláště paní Mikulecké, která se věnuje práci s biofeedbackem.
Když se mému synovi v roce 2019 stala nehoda na motorce a po těžkých operacích v hradecké nemocnici mi tamní lékaři předpovídali, že léčení bude dlouhé a náročné pro syna , ale i pro celou naší rodinu ,brala jsem to trochu na lehkou váhu. Postupem času jsem si uvědomovala, že měli pravdu a tak jsem se snažila být synovi oporou a hledala všechny možné cesty, které by mu na cestě k zotavení pomohly. Michal měl polámané obě nohy dost těžce. Z toho také vyplynula mozková embolie. Několik měsíců na lůžku způsobilo ochablost celého těla. Embolie zanechala následky hlavně na řeči a paměti.
Cestoval po rehabilitačních zařízeních a tam jsme se prvně dozvěděli o biofeedbacku. Při hledání na internetu se na nás štěstí usmálo a pracoviště v Hradci Králové na nás vykouklo jako první. Už při první návštěvě jsme cítili, že to byla správná volba. Vstřícný přístup paní Mikulecké nám vždy hned po dlouhé cestě zlepšil náladu. Tato žena má vždy pochopení a také úsměv na tváři. Při první návštěvě nám vše dopodrobna vysvětlila.
Tato metoda pro nás ze začátku byla trochu nepochopitelná a chvilku trvalo, než jsme uvěřili, že funguje. Ale výsledky se dostavili, podle mě, už po prvních deseti sezeních. Míša se zklidnil, začala se mu zlepšovat řeč a i vyjadřování. V první sérii jsme ještě používali invalidní vozík. Pak jsme návštěvy přerušili kvůli pobytu v RÚ a poté jsme znovu pokračovali. Absolvoval dalších 20 návštěv a velice se zlepšila jeho rovnováha. Nyní to budou 3 roky od úrazu a on chodí o berlích a díky biofeedbacku přejde po bytě i bez nich. V budoucnu určitě plánujeme další návštěvy, protože nás tyto pokroky přesvědčily o tom, že to opravdu funguje. Nejen, že Míšovi se zlepšilo vše, co jsem napsala výše, ale nesmírně mu pomohl také přístup paní Mikulecké, která má vždy pro každého dobré slovo a pochopení. Na tomhle pracovišti pracují lidé s velkým srdcem a to, že mají k dispozici takhle skvělou techniku, to je dohromady to nejlepší, co nás mohlo potkat. Děkujeme za vše a těšíme se příště.“
Ivona Švecová a syn, Michal Švec.


„Petr byl velmi neklidný a neposedný, měl potíže se školou i v družině, nosil poznámky, že vyrušuje a že se těžko zvládá.
S EEG BFB jsme začali ke konci druhé třídy. Výrazné zlepšení pozornosti a soustředění a hlavně celkové uklidnění jsme zaznamenali na přelomu prázdnin.
Petr je po 40 hodinách tréninku daleko klidnější a lépe se soustředí. Začíná si sám pro sebe číst. Dříve pro něho bylo čtení utrpením a četl jen z donucení.
Mnohem lépe se s ním komunikuje. Vše většinou probíhá klidně, bez vztekání a zvyšování hlasu.
Chování i prospěch je podle třídní učitelky výrazně lepší. Petr je mnohem samostatnější a má více kamarádů. Chci manželů Noskovým moc a moc poděkovat.“


„Do střediska EEG Biofeedbacku jsem přivedla svého syna Martina v 9 letech. Byla u něho prokázána dyslexie a dysortografie a asi rok se léčil na neurologii jako epileptik. Martin byl unavený, ospalý, neklidný a naprosto apatický a to nejen ve škole, ale i doma. Zhoršení prospěchu ho vedlo k tomu, že začal odmítat chodit do školy.
Na základě náhodně přečteného článku v novinách jsem vyhledala středisko EEG BFB. Martin začal chodit pravidelně na sezení a protože nedostal ani léky, ani injekce a vlastně si jenom hrál na počítači, tak ho to zaujalo. Výhodou této metody je to, že okamžitě viděl, jak se mu daří a protože je soutěživý typ, tak chtěl zvítězit. Naučil se postupně koncentrovat a soustředit se na práci.
Odezva ve škole byla okamžitá. Ve čtvrtletí se zlepšil a přestaly stížnosti na nezájem a apatii z jeho strany. V této chvíli měl Martin za sebou asi 20 sezení. Je pravda, že ho po určité době stále stejný program přestal bavit, ale tím, že chtěl dosáhnout stále lepších výsledků a obtížnost se stále zvětšovala, vytrval až do konce a prodělal 40 sezení.
Hodnocení ze školy před pololetím bylo fantastické. Nebylo učitele, který by s ním měl nějaké problémy. A výsledky v učení tomu odpovídaly.
Neznám větší radost v životě, než když se dítěti daří a je spokojené.
Moje uznání patří vám všem, kteří jste se na této metodě nějakým způsobem podíleli a především paní MUDr. Noskové a panu Noskovi, kteří jsou průkopníci této metody v Hradci Králové.“


„Jedenáctiletý syn Petr byl v 7 letech diagnostikován v pedagogicko psychologické poradně jako dysgrafik a v 8 letech jako dyskalkulik. Jeho potíže byly především ve velmi krátké době soustředění, rychlé únavě. Psal buď zcela nečitelně nebo se soustředil na grafiku, ale unikal mu smysl slov. Nebyl schopen opsat text z tabule nebo z knihy, vynechával písmena. Ve škole často „odpočíval“ – hleděl z okna bez zájmu o to, co se děje ve třídě.
Velký problémy nám dělala domácí příprava. K únavě ze školy se přidala obrovská nechuť začít pracovat doma. Domácí příprava nám trvala každý den minimálně dvě hodiny s nutnými přestávkami, kdy jsme u něho museli sedět, aby se soustředil.
Pokud bychom však domácí přípravě nevěnovali pozornost, Petr by zřejmě tempo učiva v běžné základní škole nezvládl.
Změny u syna jsme začali pozorovat po 30 sezeních. Celkem absolvoval 40 sezení. Zvýšila se doba jeho soustředění a tím mu příprava netrvala tak dlouho. Je samostatnější, připraví si domácí úkol než přijdeme z práce, což dříve odmítal slovy: „Úkol je těžký, to nezvládnu.“ K domácí přípravě přistupuje aktivně, zvláště když ví, že pak se může věnovat svým zájmům. Umí „zapnout“, práce nám jde od ruky, nemusíme u něho celou dobu sedět, soustředění udrží. Je i ochotnější s pomocí s domácími pracemi.
Psaní se zlepšilo v tom, že pokud není v časové tísni, píše čitelně a bez vynechávání písmen, text opíše bez větších chyb. Lze říci, že mu zdravě vzrostlo sebevědomí. Nepřijímá pasivně názory jiných, přemýšlí, a pokud má jiný názor na věc, pouští se do diskusí.
Absolvování tréninku u syna hodnotíme jako přínosné.“


„Mirek se zlepšil hlavně ve škole, učitelky ho při lednových třídních schůzkách chválili. Déle udrží pozornost, dříve si nosil sešity domů na přepisování toho, co nestihnul ve škole, nyní se to stává pouze výjimečně, nejvíc se zlepšil asi v angličtině a matematice.
Co se týká cukrovky, neměl na ni trénink žádný vliv.
Uklidnění v chová se projevilo hlavně ve škole, doma moc ne.
Na vysvědčení měl 5 trojek, loni byl z jazyků hodnocen pouze slovně, nyní paní učitelka říkala, že si trojku skutečně zaslouží, že není přilepšená. Takže si zlepšil i prospěch.
V noci spí dobře. Od malinka byl nespavec, zlepšilo se to, když si začal píchat inzulín. Nyní se to zlepšilo ještě více v tom, že dříve usíná.“


„Pavel byl od svého narození velmi neklidné a labilní dítě. Pláč se u něho často střídal se záchvaty zlosti a vzteku. Na druhé straně byl velice bystrý a šikovný.
Ve svých 7 letech onemocněl virovou encefalitidou. Průběh nemoci byl netypický a jeho stav byl velice vážný. Díky výborné péči lékařů a sester na infekčním oddělení v Praze na Bulovce se Pavel brzy uzdravil a po nemoci mu nezůstaly žádné následky. První až třetí ročník základní školy absolvovat dobře. Ve čtvrté třídě se ovšem objevily první problémy. Výrazně se zhoršil v pravopise a také ve čtení. Začal nosit první čtyřky a pětky. V ostatních předmětech dosahoval stále dobrých výsledků, hlavně v matematice.
V této době jsme dojížděli na EEG BFB k manželům Noskovým do Hradce Králové s naší nejmladší dcerou. Pavlíka jsme začali brát s sebou. Po 20 sezeních se u něho zlepšilo čtení. Po dalších sezeních se začaly objevovat lepší známky z diktátů a Pavel se celkově zklidnil. V ostatních předmětech se zlepšilo soustředění. Pavel se do školy začal těšit. Na konci páté třídy měl samé jedničky.
Přestupu na druhý stupeň jsme se přesto trochu obávali. Hlavně po zkušenostech s jeho starším bratrem. Naše obavy však byly zbytečné. Pavel se s novými učiteli i předměty vyrovnal výtečně.
Dosáhl úspěchů i ve sportu. K našemu údivu se začal zajímat o rychlostní kanoistiku. Tady jsou schopnost soustřední a udržení stability obzvlášť důležité. Za každé zaváhání se zaplatí okamžitou koupelí ve studené vodě, případně prohraným závodem.
Přestaly také záchvaty zlosti. Pavel si už dokáže své občasné neúspěchy vyřešit sám.“


Zkušenosti s EEG Biofeedbackem z výzkumu v ČR:

Po 10 sezeních:

„Teď se lépe soustředím na čtení v hlučném prostředí. Dokážu si lidi ztlumit a soustředit se. Dřív jsem měla horší známky kvůli tomu, že jsme si něčeho v zadání nevšimla, v matice dělala numerické chyby – teď je to lepší než dřív. Nové možnosti: pan učitel na výtvarku mi řekl, že mám talent na kreslení, předtím jsem nic takového neměla. Imunitní systém: nedávno jsem měla velký kašel, bronchitidu, a za pár dní mě to samo přešlo (normálně bych byla 1-2 týdny doma a s léky).“
Studentka, 14 let, porucha pozornosti + poruchy učení


Stav před zahájením léčby:

„Obvykle ráno měl špatnou až agresivní náladu. Kvůli každé maličkosti se rozplakal. V noci měl noční můry, plakal, mluvil ze spaní, drkotal zuby a převaloval se celou noc. Poruchy v tempu řeči.„

Stav po 30 sezeních:

„Velké zlepšení po všech stránkách. V noci spí klidně až na malé výjimky. Má ke všemu znatelně pozitivnější přístup. Řeč se zlepšila.
Máme vypozorováno, že po delším přerušení docházky na „Brainfeedback“ se řeč výrazně zhoršuje a po opětné pravidelné docházce se zlepšuje.“
Rodiče 8 letého chlapce, dg epilepsie + porucha řeči
„Je to zázrak!“
Dědeček


Po cca 20 sezeních:

„Zlepšil se výkon mého mozku – stíhám toho víc. Když zákazník vidí chybu, můj mozek hned ví, co by s tím mohlo být.
Zlepšilo se psaní – dříve jsem psal jen hesla, nyní souvislý text. Píšu na klávesnici všemi deseti – dříve dvěma.
Mám méně problémů s pravopisem. Dříve jsem při kontrole nacházel až 50% překlepů, teď půl procentas.
Zrychlilo se mi čtení.
Zlepšila se mi paměť – jak zapamatování větších celků, tak výbavnost.
Zlepšila se kombinační schopnost.
Zlepšily se automatické reakce při řízení auta a soustředění při řízení.
Získávám zakázky, o kterých se mi ani nesnilo – dřív jsem neuměl prodat.
Píšu knihu o 1 čipových počítačích.“
Podnikatel, 25 let, z dětství dysgrafie, dyslexie, porucha pozornosti.


„Již po první půlhodinové aplikaci jsem zaznamenala značnou úlevu. V současné době jsem po čtvrté aplikaci a musím přiznat, že se mi zlepšila koncentrace, spánek (spím jako za mlada), písmo, snadněji komunikuji s lidmi, zdá se mi také, že se zlepšil i zrak. Ale co nejvíce mě pomohlo. Měla jsem v té době právě při první návštěvě bolesti páteře s následnou parézou do levé nohy. I v tomto směru jsem pocítila značnou úlevu.“
Úřednice, 57 let, porucha pozornosti s hyperaktivitou


„Biofeedback je výborná věc a výborně se při tom relaxuje. Působí to na mě dobře. Uvolňuji se takhle: zavřu oči a snažím se znehybnit tělo. Ve škole, když se mě snaží spolužáci nalákat do nějaké rvačky, přemýšlím, jestli tam mám jít nebo ne – ale vždycky vyhraje to ne.„
Chlapec, 13 let, porucha pozornosti + chování, hrozilo přeřazení do zvláštní školy.

„Dokáže se ve škole soustředit. Chování a prospěch ve škole se začíná lepšit. Chování podle učitelů se zlepšilo, nenechá se vyprovokovat, je klidnější. V prospěchu se zlepšil – zvláště v některých předmětech (zeměpis). Hlavní zlepšení je vidět v interakci v kolektivu. Zlepšení je zřetelné i při různých neškolních činnostech, dříve se vydržel soustředit na určitou činnost minuty, dnes hodiny. Dokáže se pro něco nadchnout a dělat to perfektně.“
Jeho otec.


Po čtyřměsíční terapii jedenkrát týdně:

„Pozorujeme, že se J. déle a lépe soustřeďuje při řešení domácích úkolů, to se projevuje i u čtení. Déle a rychleji čte nahlas a když si čte sama, vydrží s knihou déle.
Lepší soustředění se projevuje i při počítání, řeší několik příkladů násobení nebo dělení víceciferných čísel plynule a bez chyb.
Je uvolněnější, má lepší náladu, zdá se nám, že některé věci si tolik nepřipouští jako dříve.
Zlepšení je vidět i ve srozumitelnosti a plynulosti řeči, což potvrdila i logopedka. Podle jejího vyjádření se jí zdá Jitka při návštěvě klidnější, bez výrazných rušivých pohybů.
Po 15 sezeních se poprvé v životě bez pomoci posadila, postavila.“
Rodiče 11 leté dívky, dg. Dětská mozková obrna, kvadruparezní forma s dyskinetickým syndromem.


Touto cestou bych chtěla poděkovat panu Dr. Noskovi a zvláště paní Mikulecké , která se věnuje práci s biofeedbackem.
Když se mému synovi v roce 2019 stala nehoda na motorce a po těžkých operacích v hradecké nemocnici mi tamní lékaři předpovídali, že léčení bude dlouhé a náročné pro syna , ale i pro celou naší rodinu ,brala jsem to trochu na lehkou váhu. Postupem času jsem si uvědomovala, že měli pravdu a tak jsem se snažila být synovi oporou a hledala všechny možné cesty , které by mu na cestě k zotavení pomohly.
Michal měl polámané obě nohy dost těžce .Z toho také vyplynula mozková embolie. Několik měsíců na lůžku způsobilo ochablost celého těla. Embolie zanechala následky hlavně na řeči a paměti .Cestoval po rehabilitačních zařízeních a tam jsme se prvně dozvěděli o biofeedbacku. Při hledání na internetu se na nás štěstí usmálo a pracoviště v Hradci Králové na nás vykouklo jako první.
Už při první návštěvě jsme cítili ,že to byla správná volba. Vstřícný přístup paní Mikulecké nám vždy hned po dlouhé cestě zlepšil náladu .Tato žena má vždy pochopení a také úsměv na tváři. Při první návštěvě nám vše dopodrobna vysvětlila .
Tato metoda pro nás ze začátku byla trochu nepochopitelná a chvilku trvalo , než jsme uvěřili, že funguje. Ale výsledky se dostavili, podle mě ,už po prvních deseti sezeních. Míša se zklidnil , začala se mu zlepšovat řeč a i vyjadřování. V první sérii jsme ještě používali invalidní vozík. Pak jsme návštěvy přerušili kvůli pobytu v RÚ a poté jsme znovu pokračovali .Absolvoval dalších 20 návštěv a velice se zlepšila jeho rovnováha. Nyní to budou 3 roky od úrazu a on chodí o berlích a díky biofeedbacku přejde po bytě i bez nich. V budoucnu určitě plánujeme další návštěvy, protože nás tyto pokroky přesvědčily o tom, že to opravdu funguje. Nejen, že Míšovi se zlepšilo vše ,co jsem napsala výše, ale nesmírně mu pomohl také přístup paní Mikulecké , která má vždy pro každého dobré slovo a pochopení. Na tomhle pracovišti pracují lidé s velkým srdcem a to, že mají k dispozici takhle skvělou techniku, to je dohromady to nejlepší , co nás mohlo potkat.
Děkujeme za vše a těšíme se příště.