Radomír Nosek a Petra Nosková EEG - Biofeedback

Stáhněte si
náš leták

Radomír Nosek * 1960

Střední školu (SZTŠ) jsem absolvoval v Děčíně, maturitu jsem skládal v roce 1980.

První pracovní zkušenosti jsem získal ve výzkumném ústavu ovocnářském v Holovousech.

Po základní vojenské službě jsem nastoupil do druhého zaměstnání ve Výzkumném ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích. Dále na polském velvyslanectví.

2. maturitu ,na střední zdravotnické škole, jsem úspěšně složil již během práce ve Vinohradské nemocnici.

Za totality jsem 3 roky tajně studoval teologii. Po revoluci jsem ve studiu pokračoval na Univerzitě Karlově také 3 roky, ale ze zdravotních důvodů jsem studium nedokončil.
Po odchodu z Prahy jsem prožil 6 měsíců v Klášteře Karmelitánů v Kostelním Vydří. Byla to obohacující životní zkušenost.

Potom jsem pracoval na psychiatrickém oddělení fakultní nemocnice v Hradci Králové a v psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě, kde jsem získal zkušenosti na oddělení pro léčbu závislostí v Želivě.

Oženil jsem se a máme 3 děti 18, 14 a 11 let.

Hledání a podpora toho dobrého, co se v lidech skrývá, aby našli svou skutečnou hodnotu a dokázali tvořit zdravé vztahy kolem sebe, považuji za své celoživotní poslání.
Podpora a obnova lásky v rodinách a smíření dětí s rodiči i partnerů mezi sebou mě dlouho zajímalo. Správný směr jsem hledal při práci ve zdravotnictví i při studiu knih.
Následně mě silně oslovila kniha Malý tyran od PhDr. Jiřiny Prekopové, u které jsem absolvoval 500 hodin výcviku v terapii pevným objetím a v systemické terapii podle Berta Hellingera. Po tomto výcviku jsem nadále, 10 let, s PhDr. J.Prekopovou a PhDr. J. Šturmou spolupracoval při výcviku dalších terapeutů.

Absolvoval jsem výcvik v technikách EEG Biofeedbacku, v rozsahu 300 hodin, u PhDr. J. Tyla na UK a v sugestivních technikách, v rozsahu 60 hodin, u PhDr. Turbové. Naše poradna v Hradci Králové byla druhá v České republice. Prošly jí tisíce dětí i dospělých, kteří chtěli zlepšit soustředění, pozornost a paměť, nebo například zlepšit kvalitu spánku.
Dále provádím individuální rozhovory zaměřené na osobnostní růst a vztahy, smíření rodičů s dětmi, i partnerské smíření podle PhDr. Jiřiny Prekopové.

Praxe mě naučila nikoho, kdo přijde, nesoudit, nekritizovat, ale společně hledat cestu ke zlepšení vztahů k sobě, i k nejbližším.
Je krásné, vidět rozzářené oči klienta, který našel svou cestu a může žít svůj život s radostí.

Diplom-EEG-Biofeedback Certifikát-Škola-lásky-v-rodině-2 Certifikát-Škola-lásky-v-rodině Osvědčení---psychoterapeutický-výcvik Radek-Centrum-paprsek Radek-potrvrzení-o-účasti-Láska-a-pevné-objetí

Urkunde