Radomír Nosek a Petra Nosková EEG - Biofeedback

Stáhněte si
náš leták

Obvykle se nás ptáte

Jaká je účinnost EEG Biofeedbacku?

Účinnost je závislá na množství a pravidelnosti tréninků. Přibližně po 20ti sezeních, s frekvencí 2x týdně, můžeme mluvit o trvalém efektu terapie.

Je to podobné, jako trénink svalů v posilovně, i tady vidíme výsledek až po určitém čase pravidelného cvičení.

U 95 % klientů dojde ke změnám v mozku k lepšímu.

Jak poznám, že trénink funguje?

U dětí nejčastěji pozorujeme změny ve školním hodnocení.

Známky se zlepšují o 1 – 2 stupně. Lepší se čtení, výslovnost, kvalita písemného projevu, a další…

Znatelné jsou také změny v chování, které pozorují rodiče i učitelé. Celkově se dítě jeví zralejší a trpělivější.

Při hodinách je aktivnější, více se hlásí a pohotověji odpovídá. Pamatuje si a lépe si vybaví naučené poznatky. Snadněji se učí, zlepší se samostatnost během přípravy do školy, ale i v běžných všednodenních úkolech.

Více komunikuje, je odvážnější a zvyšuje se jeho zdravé sebevědomí.

Kolik sezení je potřeba?

Počet sezení se odvíjí od potíží, se kterými klient přichází.
10 sezení je spíše kondiční trénink pro povzbuzení, zklidnění a větší pohotovost např. před zkouškami, náročnějším výkonem v práci, zvýšeném psychickém vypětí …
20 sezení považujeme za základ s trvalým účinkem.
U dětí s poruchami pozornosti a učení je obvyklý počet 40 sezení.

Jak dlouho trvá jedno sezení?

Jedno sezení trvá přibližně 50 minut.

Jaká je vhodná frekvence sezení?

Vhodné je trénovat 2x až 3x týdně. Minimum je 1x týdně.

Je EEG Biofeedback prověřená metoda?

Ano. Mimo vědeckých studií to dokládá i množství spokojených klientů.

V USA se rozvíjí již od roku 1971, v ČR se používá od roku 1997. Naše poradna byla společně s pražskou soukromou praxí první v České republice.

Jsme proškoleni samotným Prof. Barrym Stermanem, který přístroj vyvinul, a dále PhDr. Jiřím Tylem, který přístroj dovezl do České republiky a se kterým jsme pořádali semináře a další školení.

V neposlední řadě nám své zkušenosti a poznatky předali Prof. MUDr. Josef Faber, DrSc. a primář neurologie fakultní nemocnice Bulovka, MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc.
Máme 20ti letou praxi s klienty různých potíží.