Radomír Nosek a Petra Nosková EEG - Biofeedback

Stáhněte si
náš leták

Petra Nosková * 1982

Narodila jsem se v Hradci Králové, kde jsem vystudovala střední odbornou školu zaměřenou na administrativní obor.

Mám bohaté zkušenosti z mnoha zaměstnání různých oborů, která jsem byla nucena opouštět kvůli svému zdravotnímu stavu. Často jsem se setkávala s lidmi různých společenských vrstev i postavení, jejichž životní příběhy mě zajímali. Tyto zkušenosti jsem později mohla využít a čerpat z nich.

Stále jsem však toužila po práci, kde budu moci s lidmi mluvit o tom, co mě od dětství zajímá. O lidskosti a naší psychice. Vždy jsem chtěla vědět, jaký člověk je pod maskou, za kterou se skrývá, co skutečně cítí a co prožívá. Chtěla jsem pokaždé vědět pravdu. Mluvit s lidmi i o tom, jak čelit nezdarům, výsměchu a překážkám, které jsem i já sama prožila. O zraněních z dětství, která nás tolik ovlivňují. Přála jsem si dětem ulehčit život, pomoci jim lépe se vyrovnat se zraněním a umenšit tak jeho dopad na jejich dospívání.
Přála jsem si mluvit a povzbuzovat děti, které jsou zraňovány a souzeny nejen ve škole, ale i doma, svými nejbližšími. Ty, na které jsou nakládány požadavky, které nejsou schopné zvládnout a nemohou o tom mluvit, protože je nikdo nechápe.
Výkřiky do ticha těchto dětí, otevírání bolavých ran a jejich pročištění, úsměv a úleva po odevzdání tíživého břemene…To vše mě stále motivovalo a pohánělo kupředu za prací, ve kterou jsem věřila, že naleznu.

Samostudium psychologie, pedagogiky, zájem o osobní růst, i mé vlastní uzdravení, mě nakonec dovedly k EEG Biofeedbacku. Po vlastní zkušenosti s tréninky, seznámení se s jeho účinky, jsem byla nadšená. Jeho dlouhodobé působení a trvalý efekt mne doslova nadchl.

Obzvlášť, když jsem pomyslela na děti.

Proto jsem zvolila školení v této metodě v rozsahu 200 hodin a důkladné školení v psychologii.

Přála jsem si takovou práci, kterou jsem nakonec u EEG Biofeedbacku nalezla.
Můj zájem pomoci dětem i dospělým s jejich pozorností, nalezením zdravého sebevědomí, sebepřijetím, i duchovní orientací, se tím ještě prohloubil.
Mnoho potíží i bolestí, které u dětí, přicházejících na trénink, pozoruji, jsem sama měla. Mám tedy pochopení pro to, co prožívají. Často mi klienti velmi přirostou k srdci.

Jsem věřící, praktikující katolička a prošla jsem mnoha semináři, které se vždy dotýkají lidského života, mezilidských vztahů a vzájemné lásky. Jsem vděčná, že se mohu tímto způsobem posouvat v životě dál a nalézat tak lepší nástroje pro komunikaci s ostatními, i sama se sebou.

Petra---EEG-Biofeedback