Radomír Nosek a Petra Nosková EEG - Biofeedback

Stáhněte si
náš leták

Které frekvence mozku jsou pro nás důležité ?

Postupně se pravidelným tréninkem snižují tyto tzv. rušivé frekvence (vlny) :

Frekvence Theta

pomalá aktivita, patří fyziologicky mezi spánkové vlny. Za bdělého stavu mají být v určité normě. Jejich zvýšená hladina vede k menší bdělosti, tedy podnabuzení mozku. Takto k nám přichází většina dětí. Právě tyto zvýšené vlny ukazují na poruchu pozornosti, učení, různé tipy disfunkcí a jiných zdravotních potíží. Díky tomuto zvýšení se snižuje pozornost, tempo, postřeh..

Zvýšená hladina Thety není spojená s inteligencí dítěte. I nadprůměrně inteligetnímu dítěti s takto podnabuzeným mozkem jde hůře učení, je pro něj obtížnější sestavit si věci dohromady a reagovat souvisle. Myšlení trvá a rychlost odpovědi na otázku je pomalá a nesrozumitelná. Dítě je zahleděné, odbíhá od učení, je neklidné a často ho učení i dané činnosti nebaví. Vyvíjí při nich totiž mnohem větší úsilí než dítě zdravé.

Tyto děti mívají potíže se čtením a i proto některé nečtou. Můžeme vidět neupravené písmo. Vynechávají písmenka, mají problémy s gramatikou, ve škole nestíhají písemky i zadání. I když se hodně snaží, nedokáží dosáhnout kýženého výsledku.

To vše v nich vyvolává pocity nedostatečnosti, zbytečné viny a marnosti. Prožívají opakovaná selhání, okolí jim často nerozumí, učitelé ve škole jim dávají malou podporu, pokud vůbec nějakou..Často jim i přes jejich disfunkce, za které nemohou, dávají úkoly, které nejsou schopné splnit a tím je staví do bezvýchodné situace.

Největší zranění potom přicházejí od těch nejbližších – rodičů. Připomínky typu:
,,škrábeš jako kocour“,,soustředíš se jen na to, co Tě baví“ ,,je to jen Tvou leností“ ,,mám Tě plný zuby“ ,,to jsi vážně tak hloupý ?“ ,,nic si nepamatuješ“ ,,jsi neschopný“ ,,už se konečně soustřeď, je to přece tak jednoduchý!“ ,,podívej se na bráchu, jak hezky mu to jde“ ,,jsem z Tebe na nervy“ ,,nemůžeš být jako ostatní…?“ ,,..vzpamatuj se prosím Tě !“… to vše děti do hloubky zraňuje. Často se cítí zoufale a sami.

Ukrývají se potom pod maskou například třídního baviče, šaška, drsňáka nebo toho, který má odvahu vyrušovat ostatní..a takto se vlastně chrání. Jsou velmi snaživé a chtějí být alespoň v něčem dokonalé. Touží po uznání a pochvale a těžko snášejí selhání a prohry.

Tato přílišná snaha potom vede ke zvýšení stresové

Frekvence Bety 2

její zvýšení vede k výbušnosti, netrpělivosti, děti nemají kontrolu nad svými emocemi, mívají neovladatelné záchvaty vzteku, jsou plačtivé..příliš na sebe tlačí a to je více vyčerpává. Jsou rychle unavitelné, padají do útlumu, který někdy paradoxně vede k hyperaktivitě. Zvýšená Beta 2 může blokovat paměť a jěště více jim znemožňuje dosáhnout dobrých výsledků.

Opakem zvýšeného úsilí, snahy a neklidu je rezignace, pasivita, smutek až deprese. Dítě upadá do beznaděje, nevyvíjí žádnou snahu a je mu to jedno. V případě, že je trvale bez pomoci vystaveno výsměchu, ponižování a neustálému nátlatku – vzdá to…se sebou, okolím i životem…

Vše, co dítě slyší o své osobě, se pečlivě zapisuje do jeho paměti, často bohužel. Vynesené soudy, výsměch, ponižování a srážení sebevědomí, nedocenění a jiná i nechtěná zranění.. I na těchto základech se vyvíjí a roste jeho psychika, vztahy, důvěra, sebepřijetí, které je pro jeho dospělí život velmi důležité. Nemůže-li přijmout sebe, nepřijímá ani ostatní a nakonec ani život.
A tím se stává neschopné milovat…
Jak se ale může přijmout, když je tak hloupé, neschopné a nepoužitelné, přece to říkají všichni, tak je to asi pravda..???

Pevně věříme, že ne všichni to říkají 🙂

Děti touží po pochvale, potvrzení a potřebují cítit, že jsou milované takové, jaké jsou..
a to vše jim můžeme dát … my všichni.

Aby náš mozek dobře fungoval, potřebuje rovnováhu mezi oběma hemisférami. Čím více se jejich rytmus (frekvence) shoduje, tím snáze mozek pracuje.
Cílem trénování je proto nejen snižovat rušivé frekvence, ale také zvyšovat hladiny frekvencí:

  • Beta, která se zaměřuje spíše na výkon, rychlost, řeč, pozornost, logické funkce..
  • Senzoromotorická frekvence (SMR), která je zaměřená na schopnost uvolnit se, naslouchat, umění sebekontroly, kvalitu spánku…

Obě tyto vlny se snažíme zvyšovat a tím se podporuje bdělost a odolnost mozku.
Děti lépe čtou, lepší se jejich písmo, jemná motorika, jsou rychlejší, mají lepší výslovnost a snadněji se vyjadřují, jsou otevřenější, vyjadřují své emoce a pocity, snadněji komunikují s ostatními a lepší se jejich vztahy. Posiluje se zdravé sebevědomí, sebedůvěra a víra. Rovná se spánek a mizí noční děsy. Lepší se paměť, samostatnost, vnitřní pokoj i lepší nálada…