Radomír Nosek a Petra Nosková EEG - Biofeedback

Stáhněte si
náš leták

Komu a kde EEG Biofeedback pomáhá ?

Typickými klienty EEG Biofeedbacku jsou děti s poruchami učení a chování. Obvykle přicházejí velmi zklamané sebou samými, protože jejich úsilí nevedlo k dobrým známkám a úspěchu v kolektivu. Proto nedílnou součástí tréninku je práce s psychikou dítěte.

Často říkáme dětem:
,,Když trénuješ, je to jako když si naostříš tužku, ale psát už s ní musíš Ty.“
EEG Biofeedback není automat, ze kterého vypadne zdravé dítě či dospělí. Spolupráce celé rodiny je důležitá: podpora, povzbuzení, ochota některé věci a návyky v životě změnit, zájem rodičů o to, co se s dítětem děje a co ve své situaci může prožívat…

Také škola je nezanedbatelný článek v rámci spolupráce. Dítě v ní tráví hodně svého času a získává nejen vědomosti, ale i určité vzory chování i obrazy o sobě samém. Učitelé by měli o jeho disfunkci vědět a být poučeni, jak s takovým dítětem pracovat, aby pod tlakem neztrácelo zdravé sebevědomí, důvěru a svou důstojnost…Toto u nás řešíme často. Je nutností a předpokladem k jeho vývoji, aby mu byly dány takové podmínky, ve kterých je schopné se svými potížemi učit klidně, bez výčitek a v bezpečném přijetí. Jedině takto může růst a rozvíjet se přirozeným způsobem.

Náš mozek je pružný a celý život schopný učit se nové věci. Stále dorůstají spoje, tzv. synapse (v dětství rychleji, v dospělosti pomaleji), proto je možné a přínosné trénovat v jakémkoli věku.

Dospělí nejčastěji přicházejí pro zlepšení paměti (například učí-li se jazyky, nastupují do nové práce…), s poruchami spánku a usínání, snížení hladiny stresu…
Trénují také lidé po mozkové mrtvici, úrazech, operacích, epileptici… i studenti před zkouškovým obdobím, přijímačkami..

Trénovat se může i mozek úplně zdravý – toho využívají nejvíce sportovci, pro lepší a rychlejší postřeh, snížení trémy a vnitřní uvolnění.
Obecně trénují lidé, kteří potřebují zvýšit svůj celkový výkon, i ti, kteří jsou fyzicky nebo duševně přetíženi.

Nejčastěji BFB řeší:

 • poruchy pozornosti, soustředění, ADD, ADHD (dříve LMD)
 • speciální poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, potíže s řečí a výslovností atd.
 • paměť, stres, napětí, deprese
 • úzkostné a panické poruchy
 • poruchy spánku, noční děsy a pomočování
 • tréma a napětí před výkonem
 • závislosti psychické i fyzické
 • posttraumatickou stresovou poruchu
 • únavový syndrom
 • motorické potíže
 • poúrazové komplikace, například tramatická poranění mozku, rehabilitace po mozkové mrtvici…
 • premenstruační syndrom, menopausa
 • bolesti hlavy, migrény
 • alergie, anorexie, bulímie
 • a další