Radomír Nosek a Petra Nosková EEG - Biofeedback

Stáhněte si
náš leták

Lucie Mikulecká

Jsem manželka, maminka, sestra, teta i kamarádka.

Při své dosavadní praxi jsem měla možnost učit se komunikovat a pracovat s dětmi, seniory i lidmi všech věkových skupin s postižením jak fyzickým, mentálním, tak kombinovaným.

Mám zkušenosti jako vedoucí nízkoprahového zařízení, kde jsem měla na starosti mimo jiné. koordinaci volnočasových aktivit pro děti od 3 – 18 let. Tyto zkušenosti jsem uplatnila také v práci s dětmi s poruchou autistického spektra. Své volné chvíle věnuji své rodině, přátelům, dobré knize, divadlu a poslechu hudby. Dokončuji studium na UHK.

S biofeedbackem mám velice dobrou osobní zkušenost jak při práci na mě samé, tak tato forma terapie velmi pomohla i mým dětem. Ve své práci si vždy vážím osobního přístupu, dobré komunikace s klienty i jejich rodinami. Těším se na viděnou.

Zastupuji paní Petru Noskovou.